Kvinne fra Kongsvinger, født 1936

Stemmer du ved stortings- og kommunevalg?

Ja.

Hvorfor?

Fordi jeg vil bruke stemmeretten min.

Hvilken aldersgrense mener du det bør være for å kunne stemme ved valgene?

18 år.

Hvorfor?

Jeg synes man bør være voksen nok.

Hva er ditt sterkeste minne fra et valg?

Det å stemme på et parti som jeg føler tilhørighet til. Jeg har stemt på samme parti siden jeg var førstegangsvelger.

Hvilke andre muligheter har du til å delta i det norske demokratiet enn gjennom valg?

Jeg er fornøyd med den muligheten jeg har gjennom valg.

Har alle norske innbyggere samme mulighet til å delta i demokratiet?

Jeg tror ikke det. Noen oppfyller ikke kravene til å kunne stemme.

Er det noe annet du ønsker å si?

Det er vedig bra at kvinner fikk stemmerett og kan være med å bestemme.