Kvinne fra Rwanda, født i 1955

Kom til Norge rundt 2012-2013.

Hvilke muligheter synes du kvinner har til å delta i beslutninger i dagens Rwanda?

Kvinner er blitt fremhevet, og de blir hørt. Vi har likestilling, og kvinner kan bli stemt på og kan lede og ha en viktig stilling i regjeringen.

Hvordan opplever du stemmeretten i dagens Rwanda?

Utviklingen har gjort at kvinner nå har fått "ord", og dette gjør at de kan leve bedre. Regjeringen gir midler til kvinner og forteller om hvor viktig det er å studere eller å drive med sitt for å være mest mulig uavhengig.

Hvilke muligheter opplevde du at kvinner hadde til å delta i beslutninger i Rwanda før krigen i 1994?

Kvinner ble ikke hørt. VI var veldig mindreverdige, og vi hadde aldri rett. Vi bestemte ikke noe som helst, og vi kunne ikke ta beslutninger i familien. Vi var på en måte "slaver".

Mener du at kvinner har reell makt i Rwanda i dag?

Ja, de kan om de kjemper for det. Jeg tviler på om en kvinne kan være president.

Hva er ditt sterkeste minne av valg i ditt hjemland?

Der jeg bodde, hadde vi ikke valg. Vi bodde i flyktningeleir, hadde ikke ID-kort. Vi ble ikke regnet som mennesker.

Er det noe annet du ønsker å si?

Det er bra at ting er blitt forandret, men det kommer til å bli enda bedre hvis neste generasjon fortsetter med den utviklingen, den nye kylturen, slik at kvinner får leve som andre mennesker.