Kvinne fra Spania, født i 1975

Stemmer du ved stortingsvalg?

Nei, jeg kan ikke siden jeg ikke har norsk statsborgerskap.

Stemmer du ved kommunevalg?

Ja.

Hvorfor?

Fordi det er viktig å delta i samfunnet og være med på å velge representanter.

Hvor mange år hadde du bodd i Norge før du begynte å stemme?

Jeg stemte ved kommunevalg første gang jeg hadde mulighet.

Hva er ditt sterkeste minne fra valg i ditt hjemland?

Etter diktaturet. Da vi fikk lov til å stemme for første gang. Vi fikk stemme ja eller nei til den nye konstitusjonen.

Hvilke andre muligheter har du til å delta i det norske demokratiet enn gjennom valg?

Jeg kan snakke med lokale politikere og engasjere meg i lokal politikk. Jeg kan skrive i aviser og sosiale medier hva jeg synes er viktig.

Har alle norske innbyggere samme mulighet til å delta i demokratiet?

Ja, alle kan stemme og uttrykke sine meninger.

Er det noe annet du ønsker å si?

Det var bra at diktatoren i Spania døde og vi fikk demokrati og flere rettigheter. Jeg var et lite barn, men jeg husker godt da dette skjedde.