Kvinne fra Kongsvinger, født i 1997

Hvilken aldersgrense mener du det bør være for å kunne stemme ved valgene?

16 år.

Hvorfor?

Siden vi da kan få lov til å "bestemme" litt selv, siden vi går på videregående og er blitt litt mer modne. 

Hvilke grunner mener du er de viktigste for å stemme ved valg?

Å vise sine egne meninger om samfunnet og miljøet vi lever i – nå og senere. 

Hva er ditt sterkeste minne fra et valg?

Jeg husker ikke stort fra valg i og med at jeg ikke er gammel nok til å stemme. Så følger jeg heller ikke stort med.

Hvilke andre muligheter har du til å delta i det norske demokratiet enn gjennom valg?

Man kan på mange forskjellige måter vise hva man tenker i Norge. Mange skriver i aviser, nettaviser, på Facebook og sånne ting. Det e rmange som skriver på nett.

Har alle norske innbyggere samme mulighet til å delta i demokratiet?

Ja.

Er det noe annet du ønsker å si?

Det er bra at kvinner har stemmerett. Da blir det mer likestilling, og alle får være med på å forandre og forbedre samfunnet vårt.