Kvinne fra Burundi

Kom til Norge i 2005.

Stemmer du ved stortingsvalg?

Nei.

Hvorfor ikke?

Jeg har ikke hatt mulighet til det tidligere, men jeg gleder meg til å stemme i høst! Det blir spennende. Jeg har ikke hatt stemmerett før nå.

Hvorfor vil du bruke stemmeretten din?

Jeg vil være med og bestemme hva staten og kommunen skal fokusere på.

Brukte du stemmeretten din i hjemlandet?

Nei.

Hvorfor ikke?

Jeg kom til Norge da jeg var 18 år, så jeg hadde ikke stemmerett før det.

Hva er ditt sterkeste minne fra valg i ditt hjemland?

Jeg kommer dessverre fra et land hvor det e rmye korrupsjon, så det er vanskelig å si at jeg har sterke minner.

Hvilke andre muligheter synes du at du har til å delta i det norske demokratiet enn gjennom valg?

Valg er det eneste instrumentet som er effektivt for å delta i et demokratisk Norge.

Er det noe annet du ønsker å si?

Det er alt for mange som ikke stemmer.