Kvinne fra Rwanda

Kom til Norge i 2010.

Stemmer du ved stortingsvalg i Norge?

Nei.

Hvorfor ikke?

Fordi da jeg vokste opp var Rwanda preget av etniske problemer. Ingen i min familie stemte. Jeg er blitt skremt av det jeg opplevde som ung, og det sitter i meg.

Hva er ditt sterkeste minne fra valg i ditt hjemland?

Uroligheter, folk ble slått. Man kunne aldri stemme på den man ville når andre så på.

Hvilke andre muligheter syens u at du har til å delta i det norske demokratiet enn gjennom valg?

Jeg kan si min mening og bli hørt.

Har alle norske innbyggere samme mulighet til å delta i demokratiet?

Det er mange utlendinger som er ganske preget av bakgrunnen sin, og dette fører til at de ikke stoler på at stemmene skal telles riktig. Det er også noen som ikke får lov.

Er det noe annet du ønsker å si?

Myndighetene burde bruke mer tid på å forklare hvor viktig det er Å STEMME. Det er mange som ikke skjønner hvorfor de skal stemme.