Kvinne fra Rwanda

Hvilke muligheter synes du at kvinner har til å delta i beslutninger i dagens Rwanda?

Jeg bekrefter at kvinner i dagens Rwanda tar beslutninger fordi de blir hørt, og de er akseptert som viktige individer i samfunnet. Mange kvinner leder store organisasjoner, dette gjør at folk stoler på dem.

Hvordan opplever du stemmeretten i dagens Rwanda?

Valg i Rwanda er demokratise. Vi har en lov som sier at minst 30% må være kvinner ved valg.

Hvilke muligheter opplevde du at kvinner hadde til å delta i beslutninger i Rwanda før krigen i 1994?

Før hadde ingen av oss noe rett. Vi kom alltid sist (skole, ekteskap, arbeid og hjem).

Hvordan opplevde du valgsituasjonen og stemmerettsspørsmålet i Rwanda før krigen i 1994?

Mye korrupsjon, presidenten kunne lett på 100% av stemmene.

Mener du at kvinner har reell makt i dagens Rwanda?

Ja.

Er det ne annet du ønsker å si?

Jeg vil takke den rwandiske regjeringen som har gitt kvinner rett – "ord". Vi fikk lov til å bidra i samfunnet og vi har "genda" – likestilling. Vi må alle kjempe mot kjønnsdiskriminering.