Mann fra Kongsvinger, født i 1997

Kommer du til å stemme ved stortings- og kommunevalg?

Når jeg er gammel nok vil jeg stemme. Det er viktig å stå for og støtte opp under det man mener.

Hvilken aldersgrense mener du det bør være for å kunne stemme ved valgene?

16 år. Ettersom vi kan bestemme så mye over våre egne liv som vi gjør, kan man være med og bestemme i Norge også.

Hvile grunner mener du er de viktigste for å stemme ved valg?

Et ønske om å være med og avgjøre hvilken retning nasjonen skal ta.

Hva er ditt sterkeste minne fra et valg?

Jeg haringen sterke minner i forhold til norske valg.

Hvilke andre muligheter har du til å delta i det norske demokratiet enn gjennom valg?

Du kan benytte deg av talefriheten vi har her i Nroge. Dette kan du gjøre ved å demonstrere eller skrive leserinnegg eller bruke alle muligheter på internett.

Har alle norske innbyggere samme mulighet til å delta i demokratiet?

Ja. Ethvert menneskeliv er like mye verdt, og alle fortjener å bli hørt.