Mann fra Colombia, født i 1965

Stemmer du ved stortingsvalg?

Ja. Det er den eneste måten å beskytte demokratiet på.

Stemmer du ved kommunevalg?

Ja. Det er viktig å si sine meninger og å velge dem som skal representere oss og dem som skal ta avgjørelser på vegne av oss.

Hvor mange år hadde du bodd i Norge før du begynte å stemme?

Fem år.

Hvilken grunn fikk deg til å begynne å stemme?

Bevissthet om de partiene som jeg følte sympati med; de som representerer mine verdier.

Stemte du ved valg i ditt hjemland?

Nei. Jeg hadde ingen tro på de politiske partiene og heller ikke på de politiske representantene som vi hadde å velge mellom.

Hva er ditt sterkeste minne fra valg i ditt hjemland?

Da den eneste politiske kandidaten som jeg hadde tro på, ble skutt og drept mens han holdt en tale.

Hvilke andre muligheter har du til å delta i det norske demokratiet enn gjennom valg?

Ved å være direkte involvert i politikken. Det vil si å være medlem i et politisk parti. Som medlem av et politisk parti stiller jeg opp som folkevalgt. 

Har alle norske innbyggere samme mulighet til å delta i demokratiet?

Ja, det finnes muligheter til å delta i demokratiet gjennom organisasjonsarbeid.

Er det noe annet du ønsker å si?

For meg er demokrati at alle mennesker er likeverdige. Menn og kvinenr har samme rettigheter, de samme muligheter til egen utvikling. Det er ingen grunn til å undertrykke kvinner fordi de har evne til å videreføre menneskearven. Tvert imot av den grunn er det veldig viktig at vi jobber kontinuerlig for å styrke deres rettigheter.