Mann fra Kongo, født i 1978

Kom til Norge i 2003.

Stemmer du ved stortingsvalg?

Ja. Jeg er interessert i politikk og vil bruke den sjansen som jeg ikke fikk i hjemlandet mitt.

Stemmer du ved kommunevalg i Norge?

Ja.

Hvorfor det?

Jeg synes at det er kjempeviktig å være med i samfunnet og bidra så mye som mulig.

Hvor mange år hadde du bodd i Norge før du begynte å stemme ved valgene?

Fire år.

Hva fikk deg til å begynne å stemme ved norske valg?

Når jeg ser på hva som skjer i Kongo, og ikke kan gjøre noe, så stemmer jeg slik at jeg får fred i hjertet mitt og kan vite at jeg bidrar til noe bra.

Stemte du i hjemlandet ditt?

Ja.

Hvorfor?

Jeg syntes det var spennende.

Hva er ditt stereste minne fra et valg i ditt hjemland?

Å vente på resultatet.

Er det noe mer du ønsker å si?

Det er viktig at alle vinner får vite at de har stemmerett. Håper at denne utstillingen skal hjelpe så mange som mulig til å forstå det.