Mann fra Brandval, født 1982

Stemmer du ved stortings- og kommunevalg?

Ja.

Hvorfor?

Fordi det føles ikke som noe alternativ å ikke stemme, og fordi jeg ønsker å kunne påvirke lokalmiljøet.

Hvorfor begynte du å stemme?

Jeg var 18 år og fikk lov til å stemme. Hvis man bor i et demokratisk land, må man stemme.

Hva er ditt sterkeste minne fra et valg?

EU-valget i 1994, alle var engasjert over hele landet.

Er det noe annet du ønsker å si?

Jeg vil gratulere mine søstre med 100 år med stemmerett og håper at de skal bruke denne fornuftig ved neste valg.