Mann fra Skarnes, født i 1994

Stemmer du ved stortings- og kommunevalg?

Har ikke brukt stemmeretten ennå, for jeg har ikke vær tmyndig så veldig lenge. Men jeg kommer sikkert til å stemme etterhvert.

Hvilken aldersgrense mener du det bør være for å kunne stemme ved valgene`?

16 år Det e rmange unge under 18 år som er politisk engasjerte. Jeg synes de som er engasjerte bør få lov til å stemme.

Hvilke andre muligheter har du til å delta i det norske demokratiet enn gjennom valg?

Blogger, leserinnlegg i aviser, sosiale medier som Facebook, nettdebatter og så videre.

Har alle norske innbyggere samme mulighet til å delta i demokratiet?

Ja, det vil jeg si. Alle som bor i Norge har lov til å si sin mening.

Er det noe annet du ønsker å si?

Jeg synes det er bra at kvinner har fått stemmerett og mer frihet enn de hadde før. Jeg tror Norge ville ha vært brutalt og fælt å leve i hvis menn skulle ha styrt alt.