Marie Aamodt

(1857-1927)

  • Marie Aamodt (Foto/Photo)
    1/1
    Marie Aamodt

Bakgrunn:

Født og oppvokst i en velstående skipsrederfamilie i Haugesund. Flyttet til Kongsvinger da hennes mann tok over distriktslegeposten etter Dr. Juell.

Pionér i politikken i Kongsvinger:

Marie Aamodt var kjent som en engasjert og myndig dame. Hun var kvinnesakskvinne og tok initiativ til å stifte en egen lokalavdeling av Landskvinnestemmeretsforeningen i Kongsvinger.

Fru Aamodt var en av de tre første kvinnene som ble valgt inn i kommunestyret i Kongsvinger. Dette skjedde i 1910 da kvinnene stilte med en egen partipolitisk uavhengig "Kvindeliste" til valget. Hun ble dessuten den første kvinnen som ble valgt inn i formannskapet i byen.

Også ved valget i 1904 hadde kvinnene i Kongsvinger stilt med en egen kvinneliste. På denne sto Marie Aamodt øverst, men den gangen fikk ikke kvinnelisten inn noen representanter.

Partipolitisk tilhørte Marie Aamodt Venstre. Hun var medlem av kommunestyret fram til 1919. Også ektemannen var politisk aktiv og satt som ordfører for Høyre fra 1908-1911.

Marie Aamodt var aktiv og initiativrik som kommunestyremedlem. Hun la ofte fram egne saker. En av hjertesakene hennes var innføringen av kjøttkontroll i byen. Hun var dessuten formann av vannverkskomiteen og kjempet for at folk skulle få innlagt vann i hjemmene sine.

...forenes dårligt med ægteskabet...

Også en myndig kvinne som Marie Aamodt med en mann som selv var politisk engasjert, kunne merke motstand i hjemmet på grunn av sitt politiske arbeid. I et brevkort skrev Marie Aamodt til sønnen Otto i 1912: "har været i formandskabet i eftermiddag, det forenes dårligt med ægteskabet. Abraham er bitter når Sara er ude af teltet".